Lisamaterjalid 7. klassile

 

Kordamine – tehted murdudega

Ratsionaalarvude liitmine ja lahutamine – test

Ratsionaalarvude korrutamine ja jagamine - test

Kõik tehted ratsionaalarvudega - test