Test 12. klassi õpilastele

 

Test on koostatud laia kursuse õppekava järgi ja see asub SIIN

Kui testi sooritaja sisestab enne testi juurde asumist õpetaja e-posti aadressi, siis saadetakse testi tulemused õpetajale.

Kõikidest märgatud vigadest ja ebakorrektsustest teatage allarveelmaa8@hotmail.com

 

Gümnaasiumiklassidele mõeldud õppevideod       26.02.2017 lisatud eksamiülesannete videod

Videote levitamine ning paroolide edasiandmine mis tahes viisil on autoriõiguse rikkumine!

 

Viimati lisatud - 26.02.2017

Joone puutuja võrrandi koostamine II - video

Joone puutuja võrrandi koostamine I - video

Tippudega antud kolmnurgale ümberringjoone võrrandi koostamine - video

Parabooli võrrandi koostamine, kui on teada 3 paraboolil asuvat punkti - video

Trigonomeetria kompleksülesanne (võrrand, graafik) - video

Tõenäosusteooria ülesanded I - video

Tõenäosusteooria ülesanded II - video

Kitsa kursuse 2016. eksami esimese osa I ülesanne - video

Kitsa kursuse 2016. eksami esimese osa II ülesanne - video

Kitsa kursuse 2016. eksami esimese osa III ülesanne - video

Kitsa kursuse 2016. eksami esimese osa IV ülesanne - video

Kitsa kursuse 2016. eksami esimese osa V ülesanne - video

Kitsa kursuse 2016. eksami esimese osa VI ülesanne - video

Kitsa kursuse 2016. eksami esimese osa VII ülesanne - video

Trigonomeetriliste võrrandite lahendamine (2 ülesannet) - video

Kitsa kursuse 2016. eksami teise osa I ülesanne - video

Kitsa kursuse 2016. eksami teise osa II ülesanne - video

Kitsa kursuse 2016. eksami teise osa III ülesanne - video

Kitsa kursuse 2016. eksami teise osa IV ülesanne - video

Kitsa kursuse 2016. eksami teise osa V ülesanne - video

Laia kursuse 2016.a eksami teise osa I ülesanne - video

Laia kursuse 2016.a eksami teise osa II ülesanne - video

Laia kursuse 2016.a eksami teise osa III ülesanne - video

Lisatud kõik puuduvad 2016.a ülesannete lahendused

 

 

Varasemad videod

Naturaalarvude hulk ja selle omadused  video

Täisarvude hulk ja selle omadused  video

Ratsionaalarvude hulk ja selle omadused  video

Ratsionaalarvu esitamine hariliku murruna  video

Irratsionaalarvud ja reaalarvud  video

Reaalarvu absoluutväärtus  video

Reaalarvude piirkonnad  video

Reaalarvude piirkondade ühend ja ühisosa  video

Naturaalarvulise astendajaga aste  video

Täisarvulise astendajaga aste  video

Ratsionaalarvulise astendajaga aste  video

Juure mõiste  video

Juurte omadused  video

Juur jagatisest  video

Juur korrutisest  video

Juure laiendamine ja taandamine  video

Juure astendamine  video

Juure juurimine  video

Irratsionaalavaldise lihtsustamine  video

Tehted algebraliste murdudega  video

Ratsionaalavaldise lihtsustamine  video   

 

Lineaarvõrrandi lahendamine  video

Lineaarvõrrandisüsteem. Liitmisvõte  video

Lineaarvõrrandisüsteemi lahendamine asendusvõttega I osa  video

Lineaarvõrrandisüsteemi lahendamine asendusvõttega II osa  video 

Murdvõrrandid I osa  video

Murdvõrrandid II osa  video

Tekstülesanded I osa  video

Tekstülesanded II osa  video

Tekstülesanded III osa  video

Tekstülesanded IV osa  video

 Juurvõrrandid - video

 

Arvvõrratused. Lineaarvõrratuse lahendamine I osa  video

Lineaarvõrratuse lahendamine II osa  video 

Ruutvõrratuse lahendamine  video

 

Trigonomeetria põhikoolis I osa  video

Trigonomeetria põhikoolis II osa  video

Siinusteoreem  video

Koosinusteoreem  video 

 

Tehted vektoritega I osa  video

Tehted vektoritega II osa  video

Tehted vektoritega III osa  video

Tehted vektoritega IV osa  video

 

Sirge tõus ja tõusunurk  video

Kahe punktiga määratud sirge  video

Kahe sirge lõikepunkt  video

Nurk kahe sirge vahel  video

Sirge üldvõrrand  video  

  

Tõenäosuse põhimõisted  video

Kombinatoorika kasutamine tõenäosuse arvutamisel  video

Tõenäosuste liitmine ja korrutamine  video

Bernoulli valem  video

Tõenäosuse riigieksami ülesanded I osa  video

Tõenäosuse riigieksami ülesanded II osa – video

 

Funktsiooni määramispiirkond  video

Funktsiooni määramispiirkonna leidmine II osa - video

Funktsiooni nullkohad, positiivsus- ja negatiivsuspiirkonnad  video

Lineaarfunktsioon ja selle graafik I osa - video

Lineaarfunktsioon ja selle graafik II osa - video

Eksponentvõrrandi lahendamine  video

Logaritmvõrrandi lahendamine  video

Aritmeetiline jada I osa  video

Aritmeetiline jada II osa  video

Funktsiooni tuletise leidmine – video      UUS!

Funktsiooni kasvamis- ja kahanemisvahemike leidmine  video

Ekstreemumkohad, ekstreemumid ja ekstreemumpunktid  video

Funktsiooni uurimise ülesanne I (RE ülesanne) – video   UUS!

Funktsiooni uurimise ülesanne II (RE ülesanne) – video   UUS!

Funktsiooni uurimise ülesanne III (RE ülesanne) – video   UUS!

 

 

Määratud integraal ja pinnatüki pindala - video

Osa leidmine tervest  video

Terve leidmine osa järgi  video

Mitu protsenti moodustab üks suurus teisest?  video  

Suuruse kasvamine ja kahanemine protsentides. Protsendipunkt I osa  video

Suuruse kasvamine ja kahanemine protsentides. Protsendipunkt II osa  video

Kiirteteoreem  video

Silinder (kitsale kursusele)  video

Koonus (kitsale kursusele)  video 

Kera (kitsale kursusele)  video

Püramiid (lihtsam variant kitsale kursusele)  video

 


 

Riigieksami ülesanded 2014 - 2016

2014 kitsas kursus

Esimene osa  1. ülesanne

Esimene osa  2. ülesanne

Esimene osa  3. ülesanne

Esimene osa  4. ülesanne

Esimene osa  5. ülesanne

Esimene osa  6. ülesanne

Esimene osa  7. ülesanne

Teine osa  1. ülesanne

Teine osa  2. ülesanne

Teine osa  3. ülesanne

Teine osa  4. ülesanne

Teine osa  5. ülesanne

 

2014 lai kursus

Esimene osa  1. ülesanne

Esimene osa  2. ülesanne

Esimene osa  3. ülesanne

Esimene osa  4. ülesanne

Esimene osa  5. ülesanne

Esimene osa  6. ülesanne

Esimene osa  7. ülesanne

Teine osa  1. ülesanne

Teine osa  2. ülesanne

Teine osa  3. ülesanne

Teine osa  4. ülesanne

Teine osa  5. ülesanne

 

2015 kitsas kursus

Esimene osa  1. ülesanne

Esimene osa  2. ülesanne

Esimene osa  3. ülesanne

Esimene osa  4. ülesanne

Esimene osa  5. ülesanne

Esimene osa  6. ülesanne

Esimene osa  7. ülesanne

Teine osa  1. ülesanne

Teine osa  2. ülesanne

Teine osa  3. ülesanne

Teine osa  4. ülesanne

Teine osa  5. ülesanne

 

2015 lai kursus

Esimese osa kõik ülesanded

Teise osa kõik ülesanded

 

2016 kitsas kursus

Kitsa kursuse 2016. eksami esimese osa I ülesanne - video

Kitsa kursuse 2016. eksami esimese osa II ülesanne - video

Kitsa kursuse 2016. eksami esimese osa III ülesanne - video

Kitsa kursuse 2016. eksami esimese osa IV ülesanne - video

Kitsa kursuse 2016. eksami esimese osa V ülesanne - video

Kitsa kursuse 2016. eksami esimese osa VI ülesanne - video

Kitsa kursuse 2016. eksami esimese osa VII ülesanne - video

 

Kitsa kursuse 2016. eksami teise osa I ülesanne - video

Kitsa kursuse 2016. eksami teise osa II ülesanne - video

Kitsa kursuse 2016. eksami teise osa III ülesanne - video

Kitsa kursuse 2016. eksami teise osa IV ülesanne - video

Kitsa kursuse 2016. eksami teise osa V ülesanne - video

 

2016 lai kursus

Laia kursuse 2016.a eksami esimese osa I ülesanne - video

Laia kursuse 2016.a eksami esimese osa II ülesanne - video

Laia kursuse 2016.a eksami esimese osa III ülesanne - video

Laia kursuse 2016.a eksami esimese osa IV ülesanne - video

Laia kursuse 2016.a eksami esimese osa V ülesanne - video

Laia kursuse 2016.a eksami esimese osa VI ülesanne - video

Laia kursuse 2016.a eksami esimese osa VII ülesanne - video

 

Laia kursuse 2016.a eksami teise osa I ülesanne - video

Laia kursuse 2016.a eksami teise osa II ülesanne - video

Laia kursuse 2016.a eksami teise osa III ülesanne - video

Laia kursuse 2016.a eksami teise osa IV ülesanne - video

Laia kursuse 2016.a eksami teise osa V ülesanne - video

 

StatCounter - Free Web Tracker and Counter View My Stats